Praktijknieuws – Tandartsen Kastelenplein – Eindhoven

Praktijknieuws

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is on het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.
Vanaf 22 april 2020 hebben wij de reguliere patiëntenzorg hervat. De afspraak die we met u hebben staan gaat vanuit onze kant door. Wel kan het zo zijn dat u door ons gebeld wordt, om de afspraak te verzetten in verband met aanpassingen in ons programma. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen “ja” antwoord, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

• Heeft u nu Corona?
• Heeft nu huisgenoten / gezinsleden met Corona?
• Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)?
• Heeft u huisgenoten / gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling met mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtkamer en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren, die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd binnen.

• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen wij u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiëne maatregelen genomen.

Team Tandheelkunde Kastelenplein